Szkolenia public relations

CSR – realizacja idei w przedsiębiorstwie

Czy społeczna odpowiedzialność firmy jest filozofią jej funkcjonowania, podstawa podejmowania wszelkich decyzji rozwojowych czy jedynie narzędziem promocji i kreowania wizerunku?
Uczestnicy szkolenia, zdobywając wiedzę oraz umiejętności będą szukać odpowiedzi na to oraz podobne pytania. Zapoznają się również z przykładami dobrych praktyk w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, które będą stanowiły dla nich inspirację do budowania praktycznych narzędzi wdrażania CSR we własnej firmie.

e-PR

e-PR to obecnie powszechne, relatywnio tanie rozwiązanie na dotarcie do klientów, którzy wcześniej mogli o nas nie wiedzieć. Przy wykorzystaniu odpowiednich technik pozwala na proste budowanie grupy klientów zainteresowanych naszymi produktami czy usługami.

Kategoria szkolenia: 

Nowe wyzwania w kreowaniu wizerunku firmy

W wielu firmach działania z zakresu budowania pozytywnego wizerunku podejmowane są od lat. Podmioty te są dobrze rozpoznawalne, realizują wiele projektów kształtujących relacje z pracownikami, cyklicznie organizują imprezy oraz venty dla głównych grup odbiorców wizerunku.
Warto jednak pamiętać, że w okresie zmian, z którymi mamy aktualnie do czynienia zmieniają się również potrzeby informacyjne otoczenia, co prowadzi do konieczności podejmowania coraz to nowych aktywności wizerunkowych. Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik PR, dopasowania ich do specyfiki oraz strategii firmy a także budowania instrumentów wspierających efektywne ich wdrażanie. Uczestnicy będą analizować nowe trendy w kreowaniu wizerunku firmy oraz rozwijać posiadane umiejętności w zakresie kluczowych działań PR.

Kategoria szkolenia: 

Public relations administracji publicznej. Poziom podstawowy.

Dbanie o dobry wizerunek instytucji publicznej jest istotnym elementem jej funkcjonowania, a co ważniejsze jak urząd, w którym pracują może najbardziej pozytywnie zapisać się w świadomości otoczenia. Udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom również wprowadzenie najistotniejszych narzędzi PR, będących doskonałą bazą do wdrażania dalszych, zaawansowanych rozwiązań w zakresie wizerunku instytucji publicznej.

Public relations administracji publicznej. Poziom zaawansowany

Zaawansowany poziom szkolenia PR administracji publicznej pomoże uczestnikom w udoskonaleniu działań wizerunkowych, dzięki umieszczeniu ich w ramach strategii opartej na profesjonalnych badaniach i standardach wewnętrznych oraz zastosowaniu nowoczesnych instrumentów PR.

Social media

Szkolenie jest adresowane do wszystkich tych, którzy myślą o rozwoju swojej marki w mediach społecznościowych. To seria kanałów, które już na stałę wpisały się w zadania marketerów i które nieustannie ewoluują. Ich prosta i łatwość dostępu wiąże się także z trudnościami przyciągnięcia uwagi odbiorców i radzenia sobie z kłopotliwymi sytuacjami.

Sytuacje kryzysowe - zarządzanie i budowanie wizerunku

Niezależnie od specyfiki działalności organizacji, otoczenie, w którym funkcjonuje podlega ciągłym zmianom. Często są one nieprzewidywalne, dynamiczne, a w ich wyniku powstają sytuacje, które można określić mianem „trudnych” dla instytucji. Są to sytuacje, w których zostaje naruszona równowaga między potrzebami, działaniem i warunkami działania.
Można stwierdzić, że kryzysy i ich konsekwencje stają się stałym elementem istnienia firmy i pojawiać się będą niezależnie od podejmowanych przez nią działań prewencyjnych. Aby zminimalizować możliwe starty organizacja musi być przygotowana do zmierzenia się z problemami.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podejmowania działań w celu przeciwdziałania powstawaniu sytuacji problemowych, sprawnego zarządzania ludźmi oraz informacjami w warunkach zaistnienia kryzysu lub zmiany a także efektywnego reprezentowania organizacji oraz jej wizerunku w kontaktach z uczestnikami sytuacji kryzysowych ( ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz przedstawicieli mediów).