Standard usługi szkoleniowej i Kodeks Dobrych Praktych PIFS

Nasze usługi są realizowane w zgodzie ze Standardem Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS).

Zadeklarowaliśmy zgodność z Kodeksem Dobrych Praktyk PIFS.Standard usługi szkoleniowej wg Polskiej Izby Firm Szkoleniowych