Sytuacje kryzysowe - zarządzanie i budowanie wizerunku

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Niezależnie od specyfiki działalności organizacji, otoczenie, w którym funkcjonuje podlega ciągłym zmianom. Często są one nieprzewidywalne, dynamiczne, a w ich wyniku powstają sytuacje, które można określić mianem „trudnych” dla instytucji. Są to sytuacje, w których zostaje naruszona równowaga między potrzebami, działaniem i warunkami działania.
Można stwierdzić, że kryzysy i ich konsekwencje stają się stałym elementem istnienia firmy i pojawiać się będą niezależnie od podejmowanych przez nią działań prewencyjnych. Aby zminimalizować możliwe starty organizacja musi być przygotowana do zmierzenia się z problemami.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podejmowania działań w celu przeciwdziałania powstawaniu sytuacji problemowych, sprawnego zarządzania ludźmi oraz informacjami w warunkach zaistnienia kryzysu lub zmiany a także efektywnego reprezentowania organizacji oraz jej wizerunku w kontaktach z uczestnikami sytuacji kryzysowych ( ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz przedstawicieli mediów).

Korzyści ze szkolenia: 

1. Zbudowanie bazy potencjalnych zagrożeń kryzysowych oraz planów zapobiegania ich zaistnieniu
2. Możliwość korzystania z przygotowanych scenariuszy działania, co zwiększa szybkość i podnosi efektywność podejmowanych inicjatyw
3. Przygotowanie do komunikowania się z pracownikami w trakcie sytuacji kryzysowych
4. Przygotowanie do komunikowania się z przedstawicielami mediów i organizacji współpracujących w sytuacjach kryzysowych
5. Zebranie wytycznych do planowania procesu zmian wewnętrznych wywołanych przez zaistnienie sytuacji kryzysoiwej

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Identyfikowanie rodzajów sytuacji trudnych oraz tworzenie planów przeciwdziałania w oparciu o analizę potencjalnych zagrożeń
2. Tworzenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych
3. Opracowywanie i prezentowanie informacji dotyczących sytuacji kryzysowej pracownikom firmy
4. Opracowywanie oraz prezentowanie informacji medialnych dotyczących sytuacji kryzysowej
5. Tworzenie planu wdrażania zmian w organizacji po kryzysie oraz wsparcia organizacji i jej pracowników

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Ćwiczenia z kamerą
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx