Public relations administracji publicznej. Poziom zaawansowany

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Zaawansowany poziom szkolenia PR administracji publicznej pomoże uczestnikom w udoskonaleniu działań wizerunkowych, dzięki umieszczeniu ich w ramach strategii opartej na profesjonalnych badaniach i standardach wewnętrznych oraz zastosowaniu nowoczesnych instrumentów PR.

Korzyści ze szkolenia: 

1.Możliwość zapewnienia ciągłości działań PR dzięki wdrożonemu dokumentowi strategicznemu
2.Poprawa efektywności działań wizerunkowych
3.Możliwość bazowania na obiektywnej wiedzy o oczekiwaniach otoczenia dzięki za analizie wyników analiz
4.Możliwość szerszego pozyskiwania inwestorów dzięki aktywizacji działań wobec tej grupy
5.Profesjonalizacja kontaktów z przedstawicielami biznesu
6.Uzyskiwanie wiarygodności przedstawiciela urzędu w czasie publicznych wystąpień
7.Możliwość stworzenia publikacji urzędowych odpowiadających potrzebom odbiorców oraz najnowszym trendom
8.Aktywizacja kontaktów z mediami, możliwość zyskania większego wpływu na przekaz reklamowy
9.Możliwość przygotowania się do wywiadów i unikania pułapek dziennikarskich
10.Możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1.Tworzenie dokumentów strategicznych wspierających budowanie wizerunku urzędu
2.Tworzenie planów wdrażania instrumentów PR
3. Budowanie narzędzi badawczych takich jak kwestionariusz ankiety i analizowanie wyników badań i budowanie rekomendacji
4. Budowanie oferty i nawiązywanie relacji z inwestorami
5. Organizacja spotkań z inwestorami (również zagranicznymi)
6. Prowadzenie krótkich prezentacji i wystąpień promocyjnych
7. Umiejętność redakcji biuletynów informacyjnych
8. Budowanie wstępnych scenariuszy reportaży, filmów promocyjnych, product placement
9. Radzenie sobie w bezpośrednich kontaktach z dziennikarzami – wywiady, komentarze
10. Tworzenie scenariuszy reagowania kryzysowego urzędu i przygotowywania informacji o sytuacji trudnej.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Ćwiczenia z kamerą
Dyskusja
Film
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx