Nowe wyzwania w kreowaniu wizerunku firmy

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

W wielu firmach działania z zakresu budowania pozytywnego wizerunku podejmowane są od lat. Podmioty te są dobrze rozpoznawalne, realizują wiele projektów kształtujących relacje z pracownikami, cyklicznie organizują imprezy oraz venty dla głównych grup odbiorców wizerunku.
Warto jednak pamiętać, że w okresie zmian, z którymi mamy aktualnie do czynienia zmieniają się również potrzeby informacyjne otoczenia, co prowadzi do konieczności podejmowania coraz to nowych aktywności wizerunkowych. Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik PR, dopasowania ich do specyfiki oraz strategii firmy a także budowania instrumentów wspierających efektywne ich wdrażanie. Uczestnicy będą analizować nowe trendy w kreowaniu wizerunku firmy oraz rozwijać posiadane umiejętności w zakresie kluczowych działań PR.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Podjęcie działań wizerunkowych wobec potencjalnych pracowników – możliwość pozyskania najlepszych kadr
2. Trwałe pozycjonowanie firmy w świadomości otoczenia
3. Zbudowanie trwałych relacji biznesowych oraz sieci współpracy i poleceń
4. Sprecyzowanie oczekiwań wobec roli pracowników w budowaniu wizerunku firmy oraz możliwość oceny ich zachowań
5. Opracowanie wytycznych dotyczących procesu obsługi klientów
6. Możliwość kontroli nad jakością obsługi klienta
7. Profesjonalne prowadzenie profili firmy na portalach społecznościowych
8. Budowanie lojalności pracowników oraz zaufania społecznego do firmy

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Korzystanie z narzędzi budowania wizerunku pracodawcy
2. Umiejętność wykorzystania koncepcji storytellingu w budowaniu więzi z otoczeniem
3. Przygotowanie do reprezentowania firmy w trakcie spotkań networkingowych
4. Budowanie standardów oczekiwanych zachowań pracowników reprezentujących firmę
5. Tworzenie modeli biznesowych relacji z klientami
6. Budowanie standardów obsługi klienta
7. Efektywne wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z otoczeniem
8. Dopasowanie strategii CSR do koncepcji wizerunkowej firmy
9. Realizacja polityki zarządzania różnorodnością w firmie
10. Wdrażanie idei partycypacji pracowniczej

O szkoleniu

Kategoria szkolenia: 

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx