Praktyczne public relations

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę niezbędną do przygotowania strategii PR firmy, zostaną uwrażliwieni na rolę kreowania pozytywnego wizerunku w odniesieniu do pracowników, co przekładać się będzie na kontakty zewnętrze firmy.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Zdobycie bazowej wiedzy dotyczącej budowania wizerunku firmy umożliwiającej wdrożenie pierwszych narzędzi PR
2. Możliwość ulepszenia jakości kontaktów firmy z otoczeniem dzięki wiedzy dotyczącej potrzeb komunikacyjnych najważniejszych grup odbiorców wizerunku
3. Możliwość stworzenia po szkoleniu planu, harmonogramu i wstępnego kosztorysu działań wizerunkowych
4. Możliwość zapobiegania problemom w komunikacji wewnętrznej w firmie
5. Możliwość dokonania ulepszeń i rozwoju w zakresie elementów identyfikujących jednostkę na zewnątrz, dzięki czemu stanie się bardziej rozpoznawalna
6. Możliwość dopasowania materiałów promocyjnych firmy do jej potrzeb wizerunkowych
7. Możliwość zaprojektowania obecności firmy w Internecie i unikania niekorzystnych rozwiązań w tym zakresie
8. Profesjonalne przygotowanie obecności firmy na imprezach dla odbiorców wizerunku
9. Zainicjowanie kontaktów z mediami.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Umiejętność analizowania aktualnej sytuacji firmy pod względem wizerunkowym (SWOT)
2.umiejętność identyfikowania potrzeb informacyjnych odbiorców
3. Umiejętność stworzenia planu działań wizerunkowych w perspektywie roku
4. Umiejętność doboru technik komunikacji wewnętrznej do potrzeb pracowników (kadra kierownicza, pracownicy, związki zawodowe)
5. Umiejętność oceniania efektywności doboru narzędzi komunikacji wizualnej instytucji
6. Umiejętność redagowania merytorycznego materiałów promocyjnych firmy
7. Umiejętność doboru treści, jakie powinny być komunikowane za pośrednictwem Internetu oraz ich formy
8. Umiejętność planowania udziału w imprezach wizerunkowych oraz sponsoringu i działań zaangażowanych społecznie
9. Umiejętność redagowania tekstów prasowych i prowadzenia konferencji prasowych.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Film
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx