CSR – realizacja idei w przedsiębiorstwie

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Czy społeczna odpowiedzialność firmy jest filozofią jej funkcjonowania, podstawa podejmowania wszelkich decyzji rozwojowych czy jedynie narzędziem promocji i kreowania wizerunku?
Uczestnicy szkolenia, zdobywając wiedzę oraz umiejętności będą szukać odpowiedzi na to oraz podobne pytania. Zapoznają się również z przykładami dobrych praktyk w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, które będą stanowiły dla nich inspirację do budowania praktycznych narzędzi wdrażania CSR we własnej firmie.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Możliwość stworzenia spójnego systemu łączącego strategię rozwoju firmy z działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
2. Wdrożenie narzędzi motywowania kadry kierowniczej firmy do zaangażowania w działania CSR
3. Wprowadzenie zasad postępowania etycznego pracowników wspierających zaufanie społeczne do firmy
4. Stworzenie kompleksowego planu wdrożenia narzędzi CSR w firmie
5. Możliwość bieżącego informowania najważniejszych grup otoczenia o działaniach CSR

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Umiejętność tworzenia strategii CSR z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firmy, jej strategii rozwoju oraz wartości
2. Umiejętność doboru narzędzi wspierających zaangażowanie kadry kierowniczej w działania społecznie odpowiedzialne
3. Umiejętność przygotowywania kodeksów etycznych oraz standardów postępowania zgodnie z prezentowanymi wartościami
4. Umiejętność doboru istniejących narzędzi wdrażania idei biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz budowania bazy pomysłów projektów do realizacji
5. Umiejętność budowania komunikatów informacyjnych dotyczących działań CSR oraz korzystania z narzędzi promowania zaangażowania społecznego firmy

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx