Zaawansowane public relations

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik PR, dopasowania ich do specyfiki oraz strategii firmy a także budowania instrumentów wspierających efektywne ich wdrażanie.

Korzyści ze szkolenia: 

1.Możliwość zapewnienia ciągłości działań PR dzięki wdrożonemu dokumentowi strategicznemu
2.Poprawa efektywności działań wizerunkowych
3.Tworzenie nowych, innowacyjnych koncepcji wizerunkowych oraz poprawa jakości ich wdrażania dzięki zaplanowaniu realizacji
4.Możliwość bazowania na obiektywnej wiedzy o oczekiwaniach otoczenia dzięki za analizie wyników analiz
5.Możliwość wprowadzenia odpowiadających specyfice firmy standardów wewnętrznych wpłynie na ocenę jej wiarygodności oraz postawy proetycznej
6.Możliwość przyciągnięcia zainteresowania otoczenia przez podejmowanie innowacyjnych inicjatyw
7.Aktywizacja kontaktów z mediami, możliwość zyskania większego wpływu na przekaz reklamowy
8.Możliwość przygotowania się do wywiadów i unikania pułapek dziennikarskich
9.Możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1.Tworzenie dokumentów strategicznych wspierających budowanie wizerunku urzędu
2.Tworzenie planów wdrażania instrumentów PR
3.Umiejętność wykorzystania technik twórczego myślenia do tworzenia nowych koncepcji, ulepszania istniejących rozwiązań oraz planowania wdrażania wybranych inicjatyw
4. Budowanie narzędzi badawczych takich jak kwestionariusz ankiety i analizowanie wyników badań i budowanie rekomendacji
5.Tworzenie dokumentów oraz planu wdrażania wewnętrznych standardów firmowych wspierających pozytywny wizerunek
6. Wykorzystanie narzędzi nowoczesnego marketingu dla budowania relacji z otoczeniem
7. Budowanie wstępnych scenariuszy reportaży, filmów promocyjnych, product placement
8. Radzenie sobie w bezpośrednich kontaktach z dziennikarzami – wywiady, komentarze
9. Tworzenie scenariuszy reagowania kryzysowego urzędu i przygotowywania informacji o sytuacji trudnej.

O szkoleniu

Kategoria szkolenia: 

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Film
Praca w małych grupach
Scenki z odgrywaniem ról
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx