Komunikacja wewnętrzna i internal PR

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom pełne zrozumienie roli, jaką odgrywa komunikacja wewnętrzna w procesie budowania całościowego wizerunku firmy. Podjęta zostanie kwestia budowania wspólnej kultury oraz klimatu organizacyjnego, jako czynników wspierających efektywną komunikację i współpracę.

Korzyści ze szkolenia: 

1.Możliwość usprawnienia działania obszarów, w których pojawiają się bariery komunikacyjne
2.Tworzenie spójnego przekazu komunikacyjnego w kontekście strategicznych dokumentów firmy
3.Pozyskiwanie obiektywnych danych dotyczących postrzegania stanu komunikacji wewnętrznej przez pracowników
4.Możliwość realizacji kompleksowych programów wspierających komunikację
5.Spójny przekaz komunikacyjny prezentowany za pośrednictwem nowych środków przekazu
6.Efektywność w prowadzeniu spotkań i wystąpień publicznych
7.Nowoczesne podejście do wewnętrznych publikacji firmy
8.Usprawnienie działania kanałów komunikacyjnych dzięki wprowadzeniu standardów i procedur
9.Zaspokajanie realnych potrzeb pracowników dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi PR
10.Unikanie sytuacji konfliktowych i kryzysowych w sytuacji zmian.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1.Identyfikowanie barier w komunikacji wewnętrznej w firmie
2. Analizowanie wpływu misji, strategii oraz kultury organizacyjnej firmy na komunikację wewnętrzną
3. Monitorowanie stanu komunikacji wewnętrznej
4. Tworzenie planu działań komunikacyjnych
5. Redagowanie oraz nadzór nad komunikatami przekazywanymi za pośrednictwem nowoczesnych technologii
6. Planowanie oraz prowadzenie spotkań informacyjnych dla pracowników
7. Redagowanie informatorów i biuletynów wewnętrznych
8. Tworzenie procedur komunikacji wewnętrznej
9. dokonywanie wyboru narzędzi wewnętrznego PR w zależność i od potrzeb pracowników
10. Prowadzenie kampanii informacyjnych o zmianach w organizacji.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Film
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx