Public relations administracji publicznej. Poziom podstawowy.

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Dbanie o dobry wizerunek instytucji publicznej jest istotnym elementem jej funkcjonowania, a co ważniejsze jak urząd, w którym pracują może najbardziej pozytywnie zapisać się w świadomości otoczenia. Udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom również wprowadzenie najistotniejszych narzędzi PR, będących doskonałą bazą do wdrażania dalszych, zaawansowanych rozwiązań w zakresie wizerunku instytucji publicznej.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Zdobycie bazowej wiedzy dotyczącej budowania wizerunku jednostek administracji publicznej umożliwiającej wdrożenie pierwszych narzędzi PR
2. Możliwość ulepszenia jakości kontaktów urzędu z otoczeniem dzięki wiedzy dotyczącej potrzeb komunikacyjnych
3. Możliwość stworzenia po szkoleniu planu działań wizerunkowych dla rodzimej instytucji
4. Możliwość zapobiegania problemom w komunikacji wewnętrznej urzędu
5. Możliwość dokonania ulepszeń i rozwoju w zakresie elementów identyfikujących jednostkę na zewnątrz, dzięki czemu stanie się bardziej rozpoznawalna
6. Możliwość zaprojektowania obecności urzędu w Internecie i unikania niekorzystnych rozwiązań w tym zakresie
7. Poprawa jakości przygotowywanych przez jednostkę materiałów promocyjnych oraz dobór najbardziej optymalnych sposobów ich dystrybucji
8. Możliwość poprawy efektywności kontaktów urzędu z klientami
9. Profesjonalne przygotowanie obecności jednostki administracji publicznej na imprezach dla odbiorców wizerunku
10. Zainicjowanie kontaktów z mediami.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. umiejętność analizowania sytuacji jednostki pod względem wizerunkowym
2.umiejętność identyfikowania potrzeb informacyjnych odbiorców
3. Umiejętność stworzenia planu działań wizerunkowych w perspektywie roku
4. umiejętność doboru technik komunikacji wewnętrznej do potrzeb pracowników
5. umiejętność oceniania efektywności doboru narzędzi komunikacji wizualnej instytucji
6. umiejętność doboru treści, jakie powinny być komunikowane za pośrednictwem Internetu oraz ich formy
7. umiejętność opracowywania tekstów do wykorzystania w materiałach promocyjnych
8. umiejętność budowania „Standardów obsługi klienta” w urzędzie
9. umiejętność planowania udziału w imprezach wizerunkowych urzędu oraz konferencjach prasowych
10. umiejętność redagowania tekstów prasowych.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Film
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx