szkolenia prawnicze

Bogata propozycja szkoleń prawniczych

W najbliższym kwartale proponujemy Państwu szeroką ofertę szkoleń prawniczych. Praktyczne warsztaty będą prowadzone w różnych miastach Polski, przez specjalistów w swojej dziedzinie, praktyków, które pozwolą Państwu doskonalić swoje umiejętności. Serdecznie zapraszamy:
- Bezpieczeństwo przetwarzania danych w jednostce - aspekt prawny
- Dostęp do informacji publicznej
- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – mieszany obieg dokumentów
- Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

Prawo energetyczne w Poznaniu

Praktyczny warsztat z zakresuprawa energetycznego odbędzie się w Poznaniu, 19. lipca 2016 r. Szkolenie poprowadzi praktyk w temacie, Zygmunt Rajchemba, prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Korzyści ze szkolenia:
1. Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe);