sprawy w UOKiK

Prawo energetyczne w Poznaniu

Praktyczny warsztat z zakresuprawa energetycznego odbędzie się w Poznaniu, 19. lipca 2016 r. Szkolenie poprowadzi praktyk w temacie, Zygmunt Rajchemba, prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Korzyści ze szkolenia:
1. Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe);