Bogata propozycja szkoleń prawniczych

W najbliższym kwartale proponujemy Państwu szeroką ofertę szkoleń prawniczych. Praktyczne warsztaty będą prowadzone w różnych miastach Polski, przez specjalistów w swojej dziedzinie, praktyków, które pozwolą Państwu doskonalić swoje umiejętności. Serdecznie zapraszamy:
- Bezpieczeństwo przetwarzania danych w jednostce - aspekt prawny
- Dostęp do informacji publicznej
- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – mieszany obieg dokumentów
- Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość
- Gospodarka odpadami – podstawowe obowiązki w przedsiębiorstwie
- Postępowanie administracyjne – zagadnienia praktyczne
- Prawa autorskie
- Prawa konsumenta po zmianach
- Prawo budowlane
- Prawo energetyczne
- Prawo Zamówień Publicznych w aspekcie praktycznym
- Przedsiębiorca energetyczny/ciepłowniczy a konsument
- Przedsiębiorca sektora gazowniczego a odbiorca - aspekty praktyczno-prawne
- Redagowanie pism urzędowych
- Reklamacja przy sprzedaży konsumenckiej za pośrednictwem Internetu
- Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych.