CSR – realizacja idei w przedsiębiorstwie

Autor programu: 
Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

W ciągu ostatnich kilku lat idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wpisała się w funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Dostrzegają one korzyści z realizacji tego typu działań związane przede wszystkim ze wzrostem zaufania otoczenia oraz umacnianiem dobrego wizerunku. Uczestnicy zapoznają się z przykładami dobrych praktyk w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Korzyści ze szkolenia: 

Możliwość stworzenia spójnego systemu łączącego strategię rozwoju firmy z działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Wdrożenie narzędzi motywowania kadry kierowniczej firmy do zaangażowania w działania CSR
Wprowadzenie zasad postępowania etycznego pracowników wspierających zaufanie społeczne do firmy
Stworzenie kompleksowego planu wdrożenia narzędzi CSR w firmie
Możliwość bieżącego informowania najważniejszych grup otoczenia o działaniach CSR

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

Umiejętność tworzenia strategii CSR z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firmy, jej strategii rozwoju oraz wartości
Umiejętność doboru narzędzi wspierających zaangażowanie kadry kierowniczej w działania społecznie odpowiedzialne
Umiejętność przygotowywania kodeksów etycznych oraz standardów postępowania zgodnie z prezentowanymi wartościami
Umiejętność doboru istniejących narzędzi wdrażania idei biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz budowania bazy pomysłów projektów do realizacji
Umiejętność budowania komunikatów informacyjnych dotyczących działań CSR oraz korzystania z narzędzi promowania zaangażowania społecznego firmy

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx