Magdalena Ignaczak

Trener biznesu, wykładowca, doradca kariery. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Zakres prowadzonych szkoleń oraz doradztwa obejmuje zagadnienia związane z public relations, komunikacją wewnętrzną, psychologią zarządzania, zarządzaniem zasobami ludzkimi i rozwojem zawodowym. Przeprowadziła ponad 1 000 godzin szkoleń, wykładów i treningów dla różnych grup odbiorców (kadra menedżerska, pracownicy, administracja publiczna, studenci, bezrobotni).
Jako konsultant zewnętrzny a także pracownik wielkopolskich uczelni wyższych i administracji publicznej brała udział w realizacji wielu projektów z zakresu public relations (m.in. planowanie strategii wizerunkowych, organizacja imprez PR, redakcja biuletynów) oraz ZZL (m.in. prowadzenie procesów rekrutacyjnych, planowanie ścieżek kariery).