Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (15.05.2014)

Skan referencji: 

Agencja SEDNO sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy w dniach 02-03 kwietnia 2014 r. w Szczecinie,
przeprowadziła szkolenie z zakresu "Metod i technik rekrutacji pracowników w administracji
publicznej". W warsztatach wzięło udział l5 uczestników.
Zajęcia, które realizowała Pani Magdalena Ignaczak miały formę warsztatową, prowadzone były
z zaangażowaniem i z należytą starannością. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość
ćwiczenia nowych umiejętności. Zamierzone cele udało się zrealizować w stopniu wysoce
zadowalającym. W opinii uczestników również materiały szkoleniowe przygotowane zostały w
sposób czytelny i praktyczny.
Doświadczenie wynikające z przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala. polecić zarówno
trenera, jak i Agencję SEDNO sp. z o.o. innym podmiotom, jako rzetelnego i solidnego Partnera
do współpracy.