Drukarnia Interak Sp. z o.o. (01.06.2010)

Skan referencji: 

"Firma szkoleniowa Agencja SEDNO sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Batorego 34/7 w dniach od 28 do 30 kwietnia 2008 roku przeprowadziła dla pracowników Firmy Drukarnia Interak Sp. z o.o. Trening dla trenerów wewnętrznych.
W ramach wyżej wymienionego szkolenia firma zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia. Zostały dotrzymane wszelkie uzgodnienia i warunki umowy. Organizacja oraz przebieg szkolenia spełniły nasze oczekiwania.
Prowadzący zajęcia, Pani Adrianna Zbińska oraz Pan Grzegorz Zbiński, wykazali się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Na szczególną uwagę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe a także dokumentacja poszkoleniowa.
Firma szkoleniowa zrealizowała szkolenia bardzo efektywnie i z dochowaniem należytej staranności. Wiedza i umiejętności zdobyte na przedmiotowym szkoleniu przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji naszych pracowników.
Polecam Agencję SEDNO jako organizatora szkoleń w tym zakresie tematycznym.