Zygmunt Rajchemba

Radca prawny, pracuje jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie od ponad 18 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentuje również Prezesa UOKiK w postępowaniach przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jest radcą prawnym zarejestrowanym w OIRP w Wałbrzychu.

Posiada certyfikat z zakresu prowadzenia szkoleń uzyskany w ramach unijnego programu „UE Transition Facility Project - Poland, United Kingdom, Denmark”.

Bierze udział w opracowaniach projektów przepisów prawnych, materiałów informacyjnych i szkoleniowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących ochrony oraz – jako prelegent - w szkoleniach i konferencjach poświęconych, w szczególności problematyce ochrony konkurencji i praw konsumentów. Autor artykułów w prasie specjalistycznej („Przegląd Sądowy”, „Przegląd Radcowski”, „Ekonomia - Wroclaw Economic Review”) z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego.

Współpracuje także z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu prowadząc m.in. prelekcje dla studentów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.