Paweł Błaszkiewicz

Konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. 14 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć, ponad 1000 dni szkoleniowych, doradztwa i coachingu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W pracy doktorskiej zajmował się problematyką motywacji do pracy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył socjologię, 2-letnie Podyplomowe Studia Specjalne z Doradztwa Personalnego oraz Studium Menedżerów Personalnych w Gdańsku. Absolwent 2-letnich studiów terapeutycznych Psychologii Procesu metodą Arnolda Mindella w Gdańsku. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toruniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Prowadzi przedmiot Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Prowadził zajęcia na Podyplomowych Studiach Integracji Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim. Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu). Przeprowadził adaptację narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (projekt pod nadzorem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Inwestycja w Kadry pod nadzorem Nowoczesnej Firmy).