Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych

Aspekty praktyczno-prawne
Autor programu: 

Zygmunt Rajchemba

Radca prawny, Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie od ponad 18 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentuje również Prezesa UOKiK w postępowaniach przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny).

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Szkolenie ma na celu dostarczyć pracownikom urzędów i instytucji publicznych praktycznej wiedzy w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargowym przy organizowaniu przetargów.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Zapoznanie się z zagrożeniami interesów ekonomicznych organizatora przetargów.
2. Zapoznanie się z instrumentami prawnymi służącymi do zwalczania zmów przetargowych.
3. Poznanie mechanizmów unikania negatywnych skutków dla organizatora przetargu wynikających z możliwości zawarcia zmowy przetargowej przez oferentów.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Praktyczna wiedza w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargom przy organizowaniu przetargu (na etapie określania przedmiotu zamówienia, opracowywania SIWZ etc.
2. Praktyczna wiedza w zakresie wykrywania i niwelowania skutków w sytuacji wystąpienia zmowy przetargowej.
3. Praktyczna wiedza w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zmowy przetargowej.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Analiza przypadku (Case Study)
Dyskusja
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx