Zmiana podejścia do zlecania realizacji i rozliczania zadań publicznych organizacjom pozarządowym

Zmiana podejścia do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i rozliczania za rezultaty na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Autor programu: 

Bożena Pawłowicz

Ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu - ekonomika rolnictwa, studia podyplomowe: SGGW w Warszawie - Marketing Rolno-Spożywczy i Badania Rynku, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Bankowość i Finanse, WSB w Poznaniu – Lider Administracji Samorządowej.
Jest doradcą ds. Funduszy Europejskich, Zaawansowany Kurs Trenerski, Szkolenie Trenerów Osób Bezrobotnych „SPADOCHRON”, Przygotowanie projektów PPP i analiz przedrealizacyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Szkolenie poświęcone istotnym zmianom w zleceniu przez instytucje finansów publicznych zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym – zmiana formularzy ofert, sprawozdań i ramowych umów. Formuła szkolenia przewiduje omówienie istnych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz część praktyczną z uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych (case study – analiza przypadku).
Cele szkolenia:
zapoznanie się z przepisami po wprowadzeniu zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Zapoznanie się z prawidłowym sposobem wypełniania nowych wzorów dokumentów,
2. Poznanie praktycznego stosowania przepisów po zmianach,
3. Poszerzenie wiedzy merytorycznej.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych,
2. Poznanie technik kontroli zadań publicznych,
3. Poznanie reguł przygotowania otwartego konkursu ofert, zasad oceny ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie kazusów
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx