Sztuka prowadzenia szkoleń

Autor programu: 

Adrianna Zbińska

Trener i praktyk, saurdologopeda, logopeda. Ma na swoim koncie wiele publikacji branżowych poświęconych zagadnieniom pracy menedżera i trenera. Prezes Zarządu Agencji SEDNO. Specjalizuje się w szkoleniach umiejętności komunikacyjnych, wystąpień publicznych, menedżerskich i trenerskich.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Szkolenie adresowane dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności praktyczne w zakresie wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń. Szkolenie umożliwia poznanie i ćwiczenie technik prowadzenia szkoleń.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Poznanie zasad tworzenia dobrego spotkania, ukierunkowanego na osiągnięcie zaplanowanego celu w określonym czasie. Poznanie narzędzi do ich konstruowania.
2. Uczestnicy doskonalą umiejętności prezentowania treści, gdzie patrzeć, co zrobić z rękami, jak stać, jaka postawa ciała, paradźwięki, ton głosu
3. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób wypowiadać się, wskazywać na najważniejsze punkty, angażować uczestników do podejmowania działań, wypowiadania się.
4. Zapoznanie uczestników z procesami zachodzącymi w grupie, obserwacja i reagowanie, aktywizowanie, wskazanie trudnych sytuacji mogących wystąpić na szkoleniu, jak radzić sobie z nimi
5. Otrzyma informację zwrotną po treningu kamerą

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Poznanie zasad prowadzenia szkoleń, struktury szkolenia
2. Nabycie umiejętności otwarcia szkolenia, zawierania kontraktu z grupą
3. Ćwiczenie praktyczne budowania pierwszego wrażenia, nawiązywania pozytywnego kontaktu z grupą, komunikacji niewerbalnej podczas wystąpień
4. Poznanie i ćwiczenie technik prowadzenia szkoleń

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Ćwiczenia z kamerą
Dyskusja
Gra szkoleniowa
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Testy
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx