Sprzedaż konsumencka i postępowanie reklamacyjne

Sprzedaż konsumencka i postępowanie reklamacyjne w świetle ostatnich zmian prawa konsumenckiego
Autor programu: 

Zygmunt Rajchemba

Radca prawny, Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie od ponad 18 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentuje również Prezesa UOKiK w postępowaniach przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny).

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Praktyczna wiedza dotycząca najważniejszych zmian w prawie konsumenckim: „jak było - jak jest”
Praktyczne umiejętności w zakresie załatwiania spraw w sytuacjach spornych np. w związku z reklamacjami, zastrzeżeniami do umów/regulaminów itd.

Korzyści ze szkolenia: 

Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw i obowiązków przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w obrocie konsumenckim, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta
Zapoznanie się z problematyką dotyczącą pozycji prawnej konsumenta w sporze indywidualnym z przedsiębiorcą oraz ochronie konsumenta z punktu widzenia przepisów dot. zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta
Zapoznanie się z systemem rozwiązywania sporów przedsiębiorca-konsument.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

Praktyczna wiedza dotycząca najważniejszych zmian w prawie konsumenckim: „jak było - jak jest”
Praktyczne umiejętności w zakresie załatwiania spraw w sytuacjach spornych np. w związku z reklamacjami, zastrzeżeniami do umów/regulaminów itd.
Praktyczne umiejętności w zakresie rozróżniania spraw konsumenckich o charakterze indywidualnym i z zakresu zbiorowych interesów konsumentów
Znajomość przepisów regulujących działalność przedsiębiorców w relacji z konsumentami, pozwoli z jednej strony prawidłowo oceniać sytuację prawną przedsiębiorcy i konsumenta w indywidualnych sprawach a co za tym idzie skutecznie załatwiać konkretne sprawy (reklamacje i inne roszczenia), z drugiej umożliwia uniknięcie odpowiedzialności cywilno-prawnej lub administracyjno-prawnej przedsiębiorcy (decyzje Prezesa UOKiK) będącej następstwem błędnych działań wynikających m.in. z nieznajomości przepisów chroniących prawa konsumentów.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx