Rozwiązywanie problemów interpersonalnych w organizacji

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Doświadczenia wielu organizacji pokazują jak ważne w obecnych czasach jest efektywne zarządzanie relacjami interpersonalnymi w miejscu pracy. Na dynamicznie zmieniającym się rynku, w dobie zwiększającej się konkurencji w ramach wielu branż, technologii i produktów, wysokiej świadomości dotyczącej konieczności budowania pozytywnego wizerunku firmy i promowania jej oferty różnorodnymi kanałami, coraz istotniejsze jest nie tylko pozyskanie najlepszych pracowników, ale także zapewnienie stałości ich funkcjonowania w firmie.
Istotnym czynnikiem jest także zwiększająca się frustracja ludzi pracujących związana z wysokimi wymaganiami, jakie są przed nimi stawiane, koniecznością godzenia różnych ról życiowych, presją samorealizacji i osiągnięcia sukcesu. Te czynniki sprzyjają nasileniu trudności w relacjach interpersonalnych w pracy – powstawaniu konfliktów, dyskryminacji, agresji czy niezdrowej rywalizacji.
Przed osobami, których zadaniem jest kierowanie pracą innych, pojawiają się nowe wyzwania – zrozumienia przyczyn ludzkich zachowań oraz umiejętności zapobiegania i rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych, z zachowaniem swojego autorytetu ale także szanując różnorodność wartości, postaw i motywacji pracowników.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Możliwość identyfikowania i diagnozowania problemów interpersonalnych
2. Obiektywna ocena i dystans do sytuacji trudnych pojawiających się w pracy zespołu
3. Jasne komunikowanie oczekiwań wobec pracowników
4. Świadomy wizerunek szefa zespołu
5. Możliwość zapobiegania trudnym sytuacjom interpersonalnym
6. Pozytywne relacje i zmniejszenie liczby nieporozumień w zespole
7. Zwiększenie efektywności pracy zespołu i skupienie na osiągnięciach
8. Rozwój motywacji wśród członków zespołu
9. Szybkie i efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
10. Promocja postaw etycznych wśród pracowników

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Rozpoznawanie motywów postępowania pracowników
2. Wykorzystywanie uważności i empatii w relacjach z pracownikami
3. Rozwój postawy asertywnej
4. Umiejętność budowania autorytetu wobec pracowników
5. Umiejętność budowania zaufania, pozytywnej atmosfery i komunikacji wewnątrz zespołu
6. Wpływanie na efektywność współpracy zespołu
7. Wykorzystanie mechanizmów rywalizacji dla rozwoju zespołu
8. Rozbudzanie motywacji wewnętrznej pracowników
9. Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi
10. Odpowiedzialne postępowanie w sytuacjach mobbingu i dyskryminacji

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Film
Gra szkoleniowa
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Testy
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx