Przedsiębiorca energetyczny/ciepłowniczy a konsument

Szkolenie z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Autor programu: 

Zygmunt Rajchemba

Radca prawny, Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie od ponad 18 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentuje również Prezesa UOKiK w postępowaniach przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny).

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Praktyczna wiedza w zakresie możliwości ingerencji instytucji publicznych w działalność przedsiębiorstwa, w tym np. w aspekcie uniknięcia ewentualnych sankcji administracyjnych.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Zapoznanie się z problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / ciepłowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian;
2. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą umów zawieranych przez przedsiębiorstwo energetyczne/ciepłownicze i związanych z tym obowiązków przewidzianych w przepisach prawa;
3. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw i obowiązków odbiorców i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorcy energetycznego/ciepłowniczego;
4. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą instytucji publicznych nadzorujących działalność przedsiębiorstwa energetycznego/ciepłowniczego, w tym praw i obowiązków przedsiębiorcy energ./ciepł. względem tych instytucji

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1.Praktyczne umiejętności w zakresie analizy i załatwiania spraw w sytuacjach spornych np. w związku z różnego rodzaju reklamacjami klientami (np. zastrzeżeniami do treści umów/regulaminów itd.);
2. Praktyczne umiejętności w zakresie analizy treści umów / regulaminów pod kątem zgodności z obowiązującym prawem;
3. Praktyczne umiejętności w zakresie rozróżniania spraw o charakterze indywidualnym i z zakresu zbiorowych interesów konsumentów, czy ochrony konkurencji;
4.Praktyczna wiedza w zakresie możliwości ingerencji instytucji publicznych w działalność przedsiębiorstwa, w tym np. w aspekcie uniknięcia ewentualnych sankcji administracyjnych.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie kazusów
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx