Projektowanie modeli biznesowych

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Budowa modelu biznesowego jest strategicznym narzędziem zarządzania nowoczesną firmą. W dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, wobec postępu technologicznego, nowych wymagań stawianych przez klientów, wzrostu konkurencji w wielu branżach coraz większe znaczenie ma proces przygotowania na pojawiające się wyzwania, stworzenia planu budowania przewagi konkurencyjnej przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów, zachowaniu poziomu generowanych przychodów i osiąganych zysków. Modele biznesowe mogą być wykorzystywane do budowania strategii rozwoju firmy w obliczu zmian, określaniu jej przewagi konkurencyjnej, tworzeniu planów marketingowych i wizerunkowych, ale także poprzedzać realizację nowych projektów czy wprowadzania nowatorskich produktów i usług.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Poznanie przykładów efektywne oraz błędnie wdrażanych modeli biznesowych
1. Określenie warunków i wymagań efektywnego wprowadzenia modelu biznesowego w firmie
2. Dopasowanie kanałów dotarcia oraz narzędzi budowania relacji z klientami do potrzeb firmy
3. Stworzenie katalogu metod komunikacji z klientami
4. Opracowanie ramowego modelu biznesowego dla firmy
5. Konsultacja ramowego programu wdrażania modelu biznesowego ze specjalistą
6. Opracowanie wstępnych scenariuszy realizacji zadań w ramach wdrażania modelu biznesowego

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Segmentacja oraz dywersyfikacja grup klientów
2. Mapowanie potrzeb i oczekiwań klientów
3. Wybór kanałów dotarcia wartości do klientów
4. Projektowanie strategii relacji z klientami
5. Definiowanie kluczowych działań i procesów we wdrażaniu modelu biznesowego
6. Prowadzenie analizy stake holders
7. Tworzenie scenariuszy realizacji – planowanie z wykorzystaniem technik projektowych

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Gra szkoleniowa
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx