Prawa konsumenta po zmianach

Nowe prawa/obowiązki konsumentów i przedsiębiorców
Autor programu: 

Zygmunt Rajchemba

Radca prawny, Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie od ponad 18 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentuje również Prezesa UOKiK w postępowaniach przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny).

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Zapoznanie się z nowymi zasadami załatwiania reklamacji i zakresem odpowiedzialności przedsiębiorcy zawierającego umowy z konsumentami – w świetle ostatnich zmian przepisów.

Korzyści ze szkolenia: 

Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw konsumentów i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorców z uwzględnieniem
Zapoznanie się z problematyką dotyczącą pozycji prawnej konsumenta w sporze indywidualnym oraz ochronie konsumenta z punktu widzenia przepisów dot. zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów
Zapoznanie się z sytuacją prawną sprzedawcy w sytuacji sprzedaży towarów/usług innemu przedsiębiorcy

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

Praktyczne umiejętności w zakresie załatwiania spraw w sytuacjach spornych np. w związku z reklamacjami, zastrzeżeniami do umów/regulaminów itd.
Praktyczne umiejętności w zakresie rozróżniania spraw konsumenckich o charakterze indywidualnym i z zakresu zbiorowych interesów konsumentów
Praktyczne umiejętności w zakresie rozróżniania spraw (reklamacji) konsumenckich i nie-konsumenckich

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie kazusów
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx