Postępowanie administracyjne – zagadnienia praktyczne

z uwzględnieniem zmian w prawie
Autor programu: 

Zygmunt Rajchemba

Radca prawny, Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie od ponad 18 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentuje również Prezesa UOKiK w postępowaniach przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny).

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Praktyczna wiedza w zakresie praw i obowiązków organu prowadzącego postępowanie z punktu widzenia pracownika administracji.

Korzyści ze szkolenia: 

Pogłębienie znajomości postępowania administracyjnego, głównie w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, także w oparciu o orzecznictwo sądowe (WSA, NSA, SN, TK) i ogólne zasady dotyczące działalności i kompetencji organów administracyjnych,
Opanowanie metodyki prowadzenia postępowań z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych,
Zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami i instytucjami wprowadzonymi, w związku z ostatnią nowelizacją KPA.
.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

Praktyczna wiedza w zakresie praw i obowiązków organu prowadzącego postępowanie z punktu widzenia pracownika administracji
Praktyczna wiedza w zakresie stosowania przepisów proceduralnych oraz skutków występujących w razie uchybień tym przepisom
Samodzielna redakcja projektów decyzji i postanowień oraz innych pism w toku postępowania administracyjnego.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych oraz zagadnień praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego która jest niezbędna przy wykonywaniu czynności z zakresu administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935).

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie kazusów
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx