Motywowanie pracowników

Autor programu: 

Adrianna Zbińska

Trener i praktyk, saurdologopeda, logopeda. Ma na swoim koncie wiele publikacji branżowych poświęconych zagadnieniom pracy menedżera i trenera. Prezes Zarządu Agencji SEDNO. Specjalizuje się w szkoleniach umiejętności komunikacyjnych, wystąpień publicznych, menedżerskich i trenerskich.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Poznanie i przetestowanie skutecznych technik wywierania wpływu i inspirowania. Doświadczenie siebie w roli osoby inspirowanej i inspirującej. Poznanie mechanizmów budowania wspólnych celów i wizji firmy. Zdobycie informacji o kluczowych elementach scalających pracowników z firmą. Poznanie metod angażowania pracowników

Korzyści ze szkolenia: 

1. Poznanie korzyści płynących z motywowania zespołu.
2. Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania czynników motywacyjnych
3. Poznanie sposobów motywowanie siebie i członków zespołu
4. Udoskonalenie umiejętności prowadzenia spotkań z pracownikami tak, aby miały one charakter motywacyjny

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

Dzięki temu modułowi uczestnicy będą:
1. Znali własny styl kierowania. Swoje mocne i słabe strony jako lidera.
2. Umieli motywować pracowników do efektywniejszej pracy.
3. Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami: wyznaczania standardów pracy, prowadzenia motywacyjnych rozmów z pracownikami.
4. Umieli prowadzić motywacyjne spotkania z pracownikami.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Demonstracje i pokazy
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Testy
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx