Metody i techniki rekrutacji pracowników w administracji publicznej

Autor programu: 

Magdalena Ignaczak

Psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Celem sesji jest wprowadzenie uczestników do tematu rekrutacji pracowników poprzez zarysowanie jej tła prawnego oraz etycznego.Szczególny nacisk zostanie położony na budowanie kryteriów oceny w odniesieniu do wymogów konkretnego stanowiska pracy oraz doboru narzędzi, które sprzyjać będą ich weryfikacji.

Korzyści ze szkolenia: 

1.Wprowadzenie uczestników do tematu rekrutacji pracowników poprzez zarysowanie jej tła prawnego oraz etycznego
2.Wskazanie uczestnikom znaczenia działań przygotowujących do podjęcia procesu rekrutacji dla jej efektywnego przeprowadzenia.
3.Poznanie kompleksowe przedstawienie metod i technik stosowanych w procesie rekrutacji pracowników.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1.Analizowaniu przypadków błędów w planowaniu procesu rekrutacji wynikających z nieznajomości lub błędnej interpretacji przepisów.
2.Nabycie umiejętności budowania kryteriów oceny w odniesieniu do wymogów konkretnego stanowiska pracy oraz doboru narzędzi, które sprzyjać będą ich weryfikacji.
3.Uczestnicy zdobędą wiedzę i rozszerzą umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania omawianych metod i technik stosowanych w procesie rekrutacji.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx