Menedżer w roli coacha

Autor programu: 

Urszula Skrok-Kuczera

Szkoleniowiec, trener – z zamiłowania i chęci. Certyfikowany(BSI) Auditor wiodący systemu zarządzania jakością według ISO 9000-2000. Ukończyła Szkołę Coachingu z akredytacją ICF (International Coach Federation). Dziesięć lat doświadczeń i szkoleń z zakresu sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej, obsługi klienta, komunikacji, współpracy, konfliktów, systemu CRM, coachingu oraz wsparciu rozwojowym kadry menadżerskiej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

„Nowoczesny menedżer zarządza nowocześnie – czas na coaching.” Poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat coachingu.
Przygotowanie kadry menedżerskiej do pełnienia roli coacha w organizacji
Rozwój kompetencji prowadzenia rozmów rozwojowych.
Wzmocnienie kompetencji przywódczych

Korzyści ze szkolenia: 

1. Poprawa efektywności pracy zespołu
2. Większe wykorzystanie potencjału podległych pracowników
3. Wzmocnienie autorytetu szefa
4. Pozyskanie skutecznego narzędzia zarządzania i motywowania ludzi

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Prowadzenia rozmów coachingowych
2. Właściwego wyboru osób do coachingu
3. Wdrożenie stylu coachingowego do codziennych działań
4. Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Ćwiczenia indywidualne, zadania
Ćwiczenia z kamerą
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx