Lider Sprzedaży

Jak zarządzać zespołem sprzedażowym?
Autor programu: 

Ewa Janas

Certyfikowany Trener Biznesu i Certyfikowany Asesor (IES). Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich oraz jako trener, w budowaniu zespołów i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Zarządzała Punktami Obsługi Klienta Banku BPH m.in. w Makro Cash and Carry, Media Markt, Saturn Planet, Avans - na terenie Polski południowej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Jak zarządzać zespołem sprzedażowym? Jak motywować podwładnych do osiągania jeszcze lepszych wyników? Jak radzić sobie z trudnościami i budować autorytet lidera zespołu sprzedażowego? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź uczestnicząc w tym szkoleniu.

Korzyści ze szkolenia: 

• Poznanie elementów mających wpływ na budowę efektywnych zespołów i tworzenie atmosfery sprzyjającej realizacji celów sprzedażowych
• Budowanie świadomości znaczenia doboru stylu kierowania ludźmi w zależności od typów osobowości podwładnych, etapu rozwoju zespołu i poszczególnych jego członków
• Poznanie technik diagnozowania potrzeb podwładnych i metod motywowania pracowników
• Udział w ćwiczeniach będących odzwierciedleniem prawdziwych sytuacji z pracownikami sprzedaży
• Poznanie sposobów wprowadzania zmian i rozwiązywania konfliktów
• Wypracowanie skutecznych metod pokonywania stresu i wypalenia zawodowego u pracowników.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

• Umiejętność doboru stylu zarządzania do poszczególnych członków zespołu
• Umiejętność delegowania zadań i wyznaczania celów
• Umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
• Umiejętność właściwego reagowania w trudnych sytuacjach

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Demonstracje i pokazy
Dyskusja
Film
Gra szkoleniowa
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Testy
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx