Jednostki pomocnicze gminy - sołectwa

Autor programu: 

Bożena Pawłowicz

Ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu - ekonomika rolnictwa, studia podyplomowe: SGGW w Warszawie - Marketing Rolno-Spożywczy i Badania Rynku, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Bankowość i Finanse, WSB w Poznaniu – Lider Administracji Samorządowej.
Jest doradcą ds. Funduszy Europejskich, Zaawansowany Kurs Trenerski, Szkolenie Trenerów Osób Bezrobotnych „SPADOCHRON”, Przygotowanie projektów PPP i analiz przedrealizacyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Szkolenie poświęcone tworzeniu warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, o których mowa w art. 7 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym.
Cele szkolenia:
* zapoznanie się z rolą jednostki pomocniczej, jej genezie i znaczeniu we współczesnej idei samorządności;
* przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania aktywności obywatelskiej.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Poznanie genezy samorządności wiejskiej
2. Poznanie praktycznych aspektów stosowania przepisów i planowanych zmian w zakresie jednostek pomocniczych gminy
3. Poszerzenie wiedzy merytorycznej.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych,
2. Poznanie źródeł finansowania aktywności obywatelskiej
3. Poznanie reguł i zasad korzystania z funduszu sołeckiego oraz występowania z wnioskami o realizację inicjatywy lokalnej .

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Burza mózgów
Dyskusja
Film
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx