Inteligencja emocjonalna w praktyce

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Jak to się dzieje, że bardzo inteligentni / w klasycznym rozumieniu pojęcia/ uczniowie stają się w dorosłym życiu zaledwie przeciętnymi pracownikami, a ludzie o bardzo wysokim poziomie inteligencji często ledwo radzą sobie w życiu? Najnowsze badania naukowe pokazują, że sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, ale przede wszystkim od umiejętności kierowania emocjami. Twórca pojęcia inteligencji emocjonalnej wyróżnił 8 rodzajów inteligencji. Zasadne jest więc raczej pytanie nie czy jesteś inteligentny, ale jaki jest twój rodzaj inteligencji.
Na to pytanie będziesz mógł sobie odpowiedź po szkoleniu. Dowiesz się też jak doskonalić swoją inteligencję emocjonalną i umiejętności, które składają się na jej współczynnik.

Korzyści ze szkolenia: 

• Skuteczniejsze kierowanie własnymi emocjami,
• Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu emocjami,
• Doskonalenie umiejętności empatycznego rozumienia drugiej osoby,
• Nauczenie się radzenia sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami w relacjach.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

• Nauczenie się rozpoznawania i nazywania emocji swoich i partnerów relacji,
• Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu emocjami,
• Nauczenie się wpływania na swój stan emocjonalny oraz stany emocjonalne partnera relacji,
• Nauczenie się asertywnego wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych,
• Nauczenie się radzenia sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami w relacjach.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Ćwiczenia indywidualne, zadania
Demonstracje i pokazy
Dyskusja
Gra szkoleniowa
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx