Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

Autor programu: 

Adrian Zając

Adrian Zając jest specjalistą ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiada zarówno ugruntowane wykształcenie inżynierskie, jak i prawnicze. Obecnie jest doktorantem nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze Wstępu do prawoznawstwa, Logiki dla prawników oraz Podstaw logiki praktycznej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach.

Korzyści ze szkolenia: 

Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie:
• poprawnej klasyfikacji odpadów zgodnie katalogiem odpadów i w myśl obowiązujących zasad prawnych;
• prowadzenia wymaganych prawem ewidencji;
• sporządzania corocznych sprawozdań o odpadach;
• regulacji prawnych w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów wynikających z obowiązujący aktów normatywnych;
• właściwej interpretacji przepisów prawnych w przedmiocie szkolenia.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Dyskusja
Film
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie kazusów
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx