Gmina a prawo antymonopolowe

Autor programu: 

Zygmunt Rajchemba

Radca prawny, Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie od ponad 18 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, reprezentuje również Prezesa UOKiK w postępowaniach przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny).

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Zapoznanie się z problematyką dotyczącą posiadania przez Gminę pozycji dominującej na szeregu rynkach i związanych z tym konsekwencjach na gruncie prawa antymonopolowego, , także w oparciu o orzecznictwo sądowe

Korzyści ze szkolenia: 

1. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą posiadania przez Gminę pozycji dominującej na szeregu rynkach i związanych z tym konsekwencjach na gruncie prawa antymonopolowego, , także w oparciu o orzecznictwo sądowe (SOKiK, SN, TK).
2. Praktyczna wiedza w zakresie wykonywania zadań własnych przez Gminę w sposób pozwalający uniknąć negatywnych skutków dla Gminy wynikających z możliwości uruchomienia procedury antymonopolowej.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Praktyczna wiedza w zakresie obowiązków i ograniczeń ciążących na Gminie z racji posiadania pozycji dominującej na rynkach lokalnych.
2. Umiejętność rozróżniania spraw wymagających uwzględnienia ograniczeń wynikających z prawa antymonopolowego

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Analiza przypadku (Case Study)
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Dyskusja
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie kazusów
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx