Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w inwestycyjnym procesie budowlanym

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w inwestycyjnym procesie budowlanym z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian przepisów
Autor programu: 

Adrian Zając

Adrian Zając jest specjalistą ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiada zarówno ugruntowane wykształcenie inżynierskie, jak i prawnicze. Obecnie jest doktorantem nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze Wstępu do prawoznawstwa, Logiki dla prawników oraz Podstaw logiki praktycznej.

Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
1
Krótko o szkoleniu: 

Przedsiębiorca planujący realizację przedsięwzięcia zaliczanego do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest zobligowany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazany akt administracyjny odgrywa kluczową rolę na całym etapie realizacji przedsięwzięcia – od procesu inwestycyjnego po jego eksploatację.

Korzyści ze szkolenia: 

1. Znajomość obowiązujących przepisów.
2. Znajomość praw i obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1. Umiejętność skutecznego poruszania się po aktach normatywnych z zakresu prawa ochrony środowiska.
2. Umiejętność zarządzania procesem inwestycyjnym w zakresie ochrony środowiska.
3. Umiejętność realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska.
4. Umiejętność opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia.
5. Umiejętność sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączników do wniosku.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza orzecznictwa
Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Dyskusja
Film
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Rozwiązywanie kazusów
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx