Sulitech Plastics Processing (17.05.2010)

Skan referencji: 

Dziękujemy Agencji SEDNO za przeprowadzenie szkolenia w dniach 25-26.06.2009r. w zakresie "Mistrz telefonicznej obsługi klienta". Spełniło ono nasze oczekiwania pod kątem merytorycznym i organizacyjnym. Trener prowadzący
szkolenie wykazał się dużą wiedzą oraz doświadczeniem. Rekomendujemy Agencję SEDNO sp. z o.o. jako partnera gwarantującego wysoką jakość usług.