Polskie Centrum Akredytacji (30.06.2011)

Skan referencji: 

W dniu 18.05.2011 r. Agencja SEDNO Sp. z o.o. przeprowadziła dla Polskiego
Centrum Akredytacji szkolenie "Skuteczna komunikacja wewnętrzna w organizacji".
Bardzo dobra współpraca i wysokie oceny wydane przez uczestników
wskazują, że szkolenie było skuteczne i zostało przeprowadzone z należytą
starannością.
W związku z powyższym, polecamy Agencję SEDNO Sp. z o:o. jako
rzetelnego organizatora szkoleń.