Logintrans Sp. z o.o. (29.12.2010)

Skan referencji: 

Dostrzegając konieczność lepszej organizacji prowadzonych wewnętrznie szkoleń
w firmie zdecydowaliśmy się we wrześniu 2009 roku na uczestnictwo w szkoleniu
"Profesjonalny trener wewnętrzny", jakie oferuje Agencja Sedno Sp. z o.o.
Okazało się ono idealne dla naszych potrzeb.
W rezultacie zidentyfikowaliśmy słabe strony istniejących w naszej firmie procesów,
dowiedzieliśmy się, jak możemy je usprawnić i jakie metody zastosować, by lepiej
realizować nasze cele;
Fantastyczna atmosfera i świetna organizacja to dodatkowe atuty szkolenia.
Prowadząca szkolenie pani Adrianna Zbińska wykazała się ogromną wiedzą i
doświadczeniem omawianej tematyki. Tematy analizowane podczas szkolenia
przedstawione zostały w sposób klarowny i rzeczowy, okazały się być również niezwykle
praktyczne. Trener praktyk bezspornie wzbogaca wartość szkolenia.
Dodatkowym walorem okazały się również materiały poszkoleniowe, które przygotowano
na wysokim poziomie.