Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. (13.02.2012)

Skan referencji: 

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. udziela referencji Agencji SEDNO, która współuczestniczy w realizacji cyklu szkoleń zbudowanych w oparciu o blended-learning dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące moduły:

Temat Terminy Ilość osób Ilość grup Wartość usługi
Kadry i Płace
(opracowanie szkolenia e-learningowego - poziom podstawowy i zaawansowany, przeprowadzenie warsztatów i dyżur mentora on-line – 2 dni) 05-06.04.2011
07-08.04.2011
12-13.04.2011
14-15.04.2011
19-20.04.2011 75 5 24 708,00
Ordynacja podatkowa
(opracowanie szkolenia e-learningowego - poziom podstawowy i zaawansowany, przeprowadzenie warsztatów i dyżur mentora on-line – 2 dni) 21-22.04.2011
26-27.04.2011
28-29.04.2011
05-06.05.2011
10-11.05.2011
12-13.05.2011
17-18.05.2011 105 7 33 108,00
Kodeks postępowania administracyjnego

(opracowanie szkolenia e-learningowego - poziom podstawowy i zaawansowany, przeprowadzenie warsztatów i dyżur mentora on-line – 2 dni) 24-25.05.2011
26-27.05.2011
31.05-01.06.2011
02-03.06.2011
14-15.06.2011
16-17.06.2011
21-22.06.2011
28-29.06.2011
30.06-01.07.2011
05-06.07.2011
07-08.07.2011
12-13.07.2011
13-14.09.2011 189 12 58 308,00
Obsługa inwestora,
w tym: savoir vivre, czyli etykieta i dobre maniery, w biznesie, różnice kulturowe w biznesie, promocja, protokół dyplomatyczny, proces negocjacji, proces inwestycyjny, planowanie przestrzenne a proces inwestycyjny
(opracowanie szkolenia e-learningowego - poziom podstawowy i zaawansowany, przeprowadzenie warsztatów i dyżur mentora on-line – 3 dni) 23-24.08.2011
25-26.08.2011
30-31.08.2011
01-02.09.2011
06-07.09.2011
07-08.09.2011
13-14.09.2011
14-15.09.2011
20-21.09.2011
22-23.09.2011
27-28.09.2011
29-30.09.2011
04-05.10.2011
05-06.10.2011
11-12.10.2011
12-13.10.2011 234 8 75 962,00
Fundusze celowe, w tym: ochrona środowiska naturalnego
(opracowanie szkolenia e-learningowego - poziom podstawowy i zaawansowany, przeprowadzenie warsztatów i dyżur mentora on-line – 3 dni) 06 i 08.09.2011
07 i 09.09.2011
13 i 15.09.2011
14 i 16.09. 2011
20 i 22.09.2011
21 i 23.09. 2011
30.08 i 01.09.2011
31.08 i 02.09. 2011 122 8 38 162,00
Rachunkowość i finanse, w tym excel dla służb księgowych)
(opracowanie szkolenia e-learningowego - poziom podstawowy i zaawansowany, przeprowadzenie warsztatów i dyżur mentora on-line – 3 dni) 11 i 13.10. 2011
12 i 14.10. 2011
18 i 20.10. 2011
19 i 21.10. 2011
25 i 27.10. 2011
26 i 28.10. 2011
02-03.11.2011
08-09.11.2011
15 i 17.11.2011
16 i 18.11.2011
22 i 24.11.2011
23 i 25.11.2011
08-09.12.2011 198 13 59 162,00
Kodeks etyczny
(opracowanie szkolenia e-learningowego - poziom podstawowy i zaawansowany i dyżur mentora on-line – 3 dni, odpowiedzi na pytania) 2010 - 2011 ok. 670 Indyw. 4 562,00
E-usług i BIP
(opracowanie szkolenia e-learningowego - poziom podstawowy i zaawansowany, przeprowadzenie warsztatów i dyżur mentora on-line – 3 dni) 08-09.11.2011
15-16.11.2011
17-18.11.2011
22-23.11.2011
24-25.11.2011
29-30.11.2011
01-02.12.2011
06-07.12.2011
08-09.12.2011 138 9 40 366,00

Ogółem 124 dni 1061 334 338,00

Szkolenia zostały przeprowadzone z należytą starannością a ich wartość merytoryczna w pełni spełniła nasze oczekiwania.
Podczas zajęć stosowane były jako metody, ćwiczenia praktyczne, praa indywidualna i grupowa, symulacje, rozwiązywanie kazusów przygotowanych przez trenerów, rozwiązywanie przypadków z praktyki uczestników. Trenerzy swoimi umiejętnościami zaprezentowali bardzo wysoki poziom, co przyczyniło się do zwiększania kompetencji uczestników.
Doświadczenie wynikające z przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala polecić i trenerów i Agencję SEDNO sp. z o.o. innym podmiotom, jako rzetelnego i solidnego Partnera do współpracy. Rekomendujemy Agencję SEDNO sp. z o.o. jako partnera gwarantującego wysoką jakość usług.