Rok 2012

Agencja SEDNO jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisała deklarację stosowania Standardów Usług Szkoleniowych PIFS.