Rok 2010

Realizacja projektu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe” dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu uczestnicy brali udział w szkoleniach prowadzonych metodą blended learning, tzn. prowadzonych zarówno metodą warsztatową, jak i poprzez e-learning.