Rok 2009

Dywersyfikacja na działania inne niż szkoleniowe była elementem strategii na rok 2009. Elementem tego planu była fuzja z marką BAAS, która obecnie realizuje dla Agencji SEDNO wszelkie zadania związane z turystyką biznesową, integracyjną i wyjazdami motywacyjnymi. Schłodzony rynek szkoleń w 2009 r. umożliwił intensyfikację prac nad naszymi produktami informatycznymi.

Elektroniczny Menedżer SzkoleńSPOT - System Badań Agencji SEDNOPowstała nowa wersja EMS (Elektronicznego Menedżera Szkoleń) oraz SPOT - System Badań Online wykorzystywany przez nas podczas badania potrzeb szkoleniowych.