Henryka Socha-Zawadzka

Jest psychologiem. Zaczynała od pracy naukowo-dydaktycznej wprowadzając elementy treningu interpersonalnego i warsztatów psychologicznych do pracy dydaktycznej ze studentami. Ciągnęło ją jednak bardziej ku praktyce pracy z pacjentem. Stworzyła w Skierniewicach Poradnię Uzależnień, później własną Pracownię Psychoprofilaktyczną. Współpracując z innymi psychologami projektowała i prowadziła warsztaty szkoleniowe dla pedagogów, dyrektorów szkól, lekarzy i pielęgniarek.

Od kilku lat jest certyfikowanym trenerem neurolingwistycznego programowania. Uczyła się u Andrzeja Batko, w którego Instytucie Neurolingwistyki była stażystką. Specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, NLP i asertywności.

Od 2009 roku, gdy została prezesem Stowarzyszenia "Wiemy czego chcemy" aplikuje i realizuje szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Swoje pasje twórcze realizuje zajmując się projektowaniem i tworzeniem form ceramicznych.