Gabriela Lewicka-Śliwa

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W trakcie pisania rozprawy doktorskiej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jako trener i doradca zawodowy, uczestniczyła w wielu projektach, prowadząc szkolenia dla osób bezrobotnych, planujących powrót na rynek pracy, studentów. Pracowała także w środowisku biznesowym prowadząc szkolenia psychologiczne dla pracowników organizacji. Prowadziła także zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu psychologii na wyższych uczelniach wrocławskich. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu analizy transakcyjnej, motywacji, relaksacji. Na co prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną i szkoleniową.