Barbara Gaworska

Coach, project manager, trener biznesu, trener NLP z 17 – letnim doświadczeniem zawodowym i kilkuletnim doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych dla przedsiębiorstw.
Specjalizuje się w szkoleniach z szeroko rozumianych umiejętności miękkich. Najczęstsze obszary szkoleń, to: kompetencji menedżerskie( lidershiping, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, coaching w pracy menedżera), praca zespołowa, efektywność osobista, kompetencje interpersonalne, umiejętności negocjacyjne, techniki sprzedaży i obsługa Klienta (+NLP). Szkoląc kierowników i managerów, stosuje podejście coachingowe. Przeprowadziła łącznie ponad 1800 godzin szkoleń oraz ponad 320 godzin coachingu indywidualnego.
Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu na kierunku ZarządzanieProjektami Rozwojowymi Unii Europejskiej.
Przez kilkanaście lat związana z branżą informatyczną, gdzie pracowała jako analityk biznesowy i zarządzała projektami informatycznymi oraz jako kierowała działem rozwoju systemów. Ukończyła szkolenia z zakresu metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz PMBOK PMI. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.
Certyfikowany Trener Biznesu, Certyfikowany Trener NLP – absolwentka Studium Trenerów NLP i Psychologii Biznesu i Coachingu oraz Szkoleń Podnoszących Kompetencje Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Certyfikowany Mistrz i Praktyk NLP, Certyfikowany Praktyk Metody Points of You TM. . Akredytowany coach ICF na poziomie ACC – jako coach pracuje kierując się kodeksem i standardami ICF.