Sytuacje kryzysowe - zarządzanie i budowanie wizerunku

Autor programu: 
Szacowana liczba dni szkoleniowych: 
2
Krótko o szkoleniu: 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podejmowania działań w celu przeciwdziałania powstawaniu sytuacji problemowych, sprawnego zarządzania ludźmi oraz informacjami w warunkach zaistnienia kryzysu lub zmiany a także efektywnego reprezentowania organizacji oraz jej wizerunku w kontaktach z uczestnikami sytuacji kryzysowych.

Korzyści ze szkolenia: 

1.Zbudowanie bazy potencjalnych zagrożeń kryzysowych oraz planów zapobiegania ich zaistnieniu
2.Możliwość korzystania z przygotowanych scenariuszy działania, co zwiększa szybkość i podnosi efektywność podejmowanych inicjatyw
3.Przygotowanie do komunikowania się z pracownikami w trakcie sytuacji kryzysowych
4.Przygotowanie do komunikowania się z przedstawicielami mediów i organizacji współpracujących w sytuacjach kryzysowych
5.Zebranie wytycznych do planowania procesu zmian wewnętrznych wywołanych przez zaistnienie sytuacji kryzysowej.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 

1.Identyfikowanie rodzajów sytuacji trudnych oraz tworzenie planów przeciwdziałania w oparciu o analizę potencjalnych zagrożeń
2.Tworzenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych
3.Opracowywanie i prezentowanie informacji dotyczących sytuacji kryzysowej pracownikom firmy
4. Opracowywanie oraz prezentowanie informacji medialnych dotyczących sytuacji kryzysowej
5. Tworzenie planu wdrażania zmian w organizacji po kryzysie oraz wsparcia organizacji i jej pracowników.

O szkoleniu

Metody szkoleniowe wykorzystywane w tym projekcie

Analiza przypadku (Case Study)
Burza mózgów
Ćwiczenia indywidualne, zadania
Ćwiczenia z kamerą
Praca w małych grupach
Pytania i odpowiedzi
Scenki z odgrywaniem ról
Wykład z prezentacją

Zapisy tradycyjne

Dla wszystkich Państwa, którzy preferują tradycyjne metody zapisu na szkolenie, poniżej udostępniamy odnośniki do pobrania dokumentów Zgłoszenia na szkolenie w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prosimy o pobranie odpowiadającego Państwu pliku, jego zapisanie, wydrukowanie (lub wypełnienie i wydrukowanie) a następnie przekazanie podpisanego zgłoszenia do nas na adres wskazany w formularzu lub faks (76) 722-88-34. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. (76) 722-88-33.

Zgłoszenie w formacie
MS Word 2007 + (DOCX)
Zgłoszenie w formacie
MS Word 97 (DOC)
Zgłoszenie w formacie
Adobe Acrobat (PDF)
Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx Formularz zapisu w docx