Działaj odpowiedzialnie! - potęga CSR

CSR - działaj odpowiedzialnie!

Uczestnicy szkolenia nt. CSR – realizacja idei w przedsiębiorstwie w Poznaniu, w hotelu Safir*** w terminie: 27-28.05.2015 r., zapoznają się z przykładami dobrych praktyk w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.W ciągu ostatnich kilku lat idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wpisała się w funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw na polskim rynku. Dostrzegają one korzyści z realizacji tego typu działań związane przede wszystkim ze wzrostem zaufania otoczenia oraz umacnianiem dobrego wizerunku.
Wpływ CSR ma wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko w dbałości firm o środowisko naturalne, pracowników i warunki pracy. Rola jaką przypisujemy CSR we współczesnej gospodarce – to prowadzenie działalności w oparciu o podobne wartości, dostrzeganie ludzi oraz wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.
Wdrażanie zasad CSR może być realizowane na wiele różnych sposobów.
Korzyści ze szkolenia:
Możliwość stworzenia spójnego systemu łączącego strategię rozwoju firmy z działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
Wdrożenie narzędzi motywowania kadry kierowniczej firmy do zaangażowania w działania CSR
Wprowadzenie zasad postępowania etycznego pracowników wspierających zaufanie społeczne do firmy
Stworzenie kompleksowego planu wdrożenia narzędzi CSR w firmie
Możliwość bieżącego informowania najważniejszych grup otoczenia o działaniach CSR

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:
Umiejętność tworzenia strategii CSR z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firmy, jej strategii rozwoju oraz wartości
Umiejętność doboru narzędzi wspierających zaangażowanie kadry kierowniczej w działania społecznie odpowiedzialne
Umiejętność przygotowywania kodeksów etycznych oraz standardów postępowania zgodnie z prezentowanymi wartościami
Umiejętność doboru istniejących narzędzi wdrażania idei biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz budowania bazy pomysłów projektów do realizacji
Umiejętność budowania komunikatów informacyjnych dotyczących działań CSR oraz korzystania z narzędzi promowania zaangażowania społecznego firmy